Montering partytält

Monteringsinstruktioner för partytält

Vi rekommenderar att ni är minst 4 – gärna 6 – personer när ni reser upp sidorna och monterar ner dem. Räkna med 3-6 timmars monteringstid.

Gavelväggar är uppmärkta 1-3 (för enda sidan) samt 4-6 (för andra sidan). Sidodukarna ser likadana ut med genomskinliga fönster.

Börja att montera taksektionen. Ni kan sätta på takduken innan ni höjer upp med sidostolparna. För att få på takduken kan det vara smidigast att få på respektive ändsektion innan ni fäster ihop duken. Är det för trångt så släpp upp på velcroknäppningen på en av mittensektionerna och fäst ihop när ändsektionerna sitter bra runt respektive hörn. Undvik att dra i ”stolpdukarna” vid ändorna (se bild nedan), då sömmarna annars kan gå sönder pga för hård belastning.

Innan sidoväggar sätts på skall stolpdukarna (2 dm långa dukar) vara fastspända.

Säkerställ att specialstolparna 3-1 samt 3-2 har hålen åt rätt håll (uppåt) så ni kan fästa fast tvärslår som ger extra stabilitet till tältet

Låt tältdukarna torka så gott som möjligt innan nedtagning så är tältet i gott skick även till nästa hyresgäst.