Monteringsinstruktioner för snabbtält

Vi rekommenderar att ni är åtminstone 3 personer när ni vecklar ut tältet. Dra inte ute i hörnstolarna utan ser till att trycka upp konstruktionen från mitten så att ramen inte belastas för vårt.

Spännband och markspik medföljer för att kunna säkra upp tältet vid kraftigare vind. Detta behöver normalt sett ej användas. Används spännbanden så var försiktiga och spänn ej för hårt, då fästet till takduken annars riskerar att slitas sönder.

Undvik att lägga/dra tältduken på en nyklippt gräsmatta, framförallt kardborrebanden som annars blir fulla av gräs. Använd ej heller tejp eller andra saker på varken tältramen eller duken.

Under natt/morgon bildas ofta kondens i tältet. Låt om möjligt alltid tältet torka upp under hel förmiddagen, såvida annan återlämningstid ej gäller, för att säkerställa att tältdukarna är torra vid återlämning.